Τρέχουσα έκδοση του κανονισμού - Σε ισχύ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Προγράμματα ενίσχυσης της εθνικής κινηματογραφίας

Έκδοση: 10 Απριλίου 2023

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΤΙΤΛΟΣ: Ο Πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Στήριξη σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας στον τομέα του πολιτισμού.

Οι πέντε στοχευμένες Δράσεις/Προσκλήσεις αποτελούν ένα πλέγμα προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας που θα δράσουν ολιστικά και αποσκοπούν στην ανάκαμψη της κινηματογραφικής παραγωγής, η οποία, όπως είναι γνωστό, επλήγη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές και ψηφιακές δυνατότητες που παρέχονται σήμερα. Επιπλέον, θα προσφέρουν ιδιαίτερα και διαφοροποιημένα χρηματοδοτικά εργαλεία στους νέους κινηματογραφιστές και παραγωγούς/συμπαραγωγούς, απολύτως προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες τους στη σημερινή συγκυρία και στα σημερινά μοντέλα παραγωγής, τα οποία έχουν μετεξελιχθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι Προσκλήσεις

Οι τέσσερις προσκλήσεις:

  • «Πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής ταινιών μικρού μήκους MICRO BUDGET-SHORT» του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδ. ΟΠΣ 5174143, της Δράσης με ID 16293.5, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με Δικαιούχο το ΕΚΚ και υπεύθυνο Υπουργείο το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  • «Πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής ταινιών MICRO BUDGET-PLUS» του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδ. ΟΠΣ 5174143, της Δράσης με ID 16293.5, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με Δικαιούχο το ΕΚΚ και υπεύθυνο Υπουργείο το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  • «Πρόγραμμα ενίσχυσης Ανάπτυξης DEVELOPMENT Κινηματογραφικών Σχεδίων Ταινιών Μεγάλου Μήκους» του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδ. ΟΠΣ 5174143, της Δράσης με ID 16293.5, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με Δικαιούχο το ΕΚΚ και υπεύθυνο Υπουργείο το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  • «Πρόγραμμα ενίσχυσης Διεθνών Συμπαραγωγών / Εξωστρέφειας μεγάλου ή μικρού μήκους ταινιών, με διακριτικό τίτλο CO-PRODUCTION WINDOW» του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της εθνικής κινηματογραφίας» με κωδ. ΟΠΣ 5174143, της Δράσης με ID 16293.5, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με Δικαιούχο το ΕΚΚ και υπεύθυνο Υπουργείο το ΥΠ.ΠΟ.Α.

έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να στηρίξουν την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων που εμπίπτουν στους ορισμούς και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1(α), 1(β), 1(γ) και 2 του άρθρου 2 «Ορισμοί» του Ν.3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενώ η πέμπτη πρόσκληση:

  • «Πρόγραμμα ενίσχυσης ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ» του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδ. ΟΠΣ 5174143, της Δράσης με ID 16293.5, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με Δικαιούχο το ΕΚΚ και υπεύθυνο Υπουργείο το ΥΠ.ΠΟ.Α.

η οποία χωρίζεται στα υπο-προγράμματα “Α – Άλλες Πραγματικότητες” και “Β – Οπτικοακουστικά”, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των οπτικοακουστικών έργων και, γενικότερα, του κλάδου, ενώ παράλληλα, θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ανεξάρτητων και των μικρών παραγωγών που δεν διαθέτουν ισχυρή επάρκεια ιδίων κεφαλαίων.


Επισκεφθείτε τον οδηγό με τις συχνές ερωτήσεις, όπου θα βρείτε απαντήσεις σε απορίες σχετικές με τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.