Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Τ.Α_Α7: Συντοντιστής/ρια Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου

10 Ιουνίου 2024

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

16 Μαρτίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

31 Ιανουαρίου 2024

Επαναπροκήρυξη θέσης Ελεγκτή/ριας Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α_Α5)

4 Ιανουαρίου 2024

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β

19 Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

5 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ελεγκτή/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α_Α5)

4 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»

26 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση συμμετοχής στο RotterdamLab για ανερχόμενους/ες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων

25 Οκτωβρίου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Τ.Α_Α8