Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

31 Ιανουαρίου 2024

Επαναπροκήρυξη θέσης Ελεγκτή/ριας Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α_Α5)

4 Ιανουαρίου 2024

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β

19 Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

5 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ελεγκτή/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α_Α5)

4 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»

26 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση συμμετοχής στο RotterdamLab για ανερχόμενους/ες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων

25 Οκτωβρίου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Τ.Α_Α8

24 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών – Hellenic Film Commission του ΕΚΚ

18 Οκτωβρίου 2023

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

18 Οκτωβρίου 2023

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης