Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

18 Οκτωβρίου 2023

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

3 Οκτωβρίου 2023

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων  Έργου

27 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

27 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

19 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

19 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

4 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Euro Connection XVI

14 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Ελεγκτή Οικονομικών Αποδόσεων Α (Τ.Α_Α4)

14 Αυγούστου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου (Τ.Α_Α2)

14 Αυγούστου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης (Τ.Α_Α3)