παραγωγή

ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Micro-budget Short

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation (≥3’) | μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/04 & 31/10
ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Micro-budget Plus

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/09 & 31/03
ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Co-production window

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation (≥5’) | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/03 & 30/09
ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το Μέλλον είναι εδώ – Άλλες πραγματικότητες

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/04 & 31/10
ΕΚΚ

Μικρού μήκους

Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: σκηνοθέτης ή παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/05 & 30/11
ΕΚΚ

Πρώτη ταινία: παραγωγή

Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/07 & 31/01
ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: παραγωγή

Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/06 & 31/12
ΕΚΚ

Micro-budget

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/05 & 30/11
ΕΚΚ

Μειοψηφική συμπαραγωγή

Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/04 & 31/10