Νέα

28 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα MICRO BUDGET – Α περίοδος 2023

26 Σεπτεμβρίου 2023

Το ΕΚΚ στη Διοίκηση της EFAD

22 Σεπτεμβρίου 2023

Προεγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Α’ περίοδος 2023

20 Σεπτεμβρίου 2023

Δύο γυναίκες τα νέα πρόσωπα στο στελεχικό δυναμικό του ΕΚΚ

12 Αυγούστου 2023

Παράταση της Α’ περιόδου υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

2 Αυγούστου 2023

Δημοσίευση Προσκλήσεων Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α1: Συντονιστής/ρια  Έργου

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α8: Γραμματειακή υποστήριξη