ανάπτυξη

ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Development

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/03 & 30/09
ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το Μέλλον είναι εδώ – Οπτικοακουστικά

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | αυτοτελή ή μίνι σειρές
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/04 & 31/10
SEE Cinema Network

Development for feature films

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
ΕΚΚ

Πρώτη ταινία: development

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/07 & 31/01
ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: development

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/06 & 31/12
ΕΚΚ

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ | μεγάλου μήκους, σειρές
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: Πριν την έναρξη εργασιών ανεύρεσης χώρων