μικρού μήκους

ΕΚΚ

Μικρού μήκους

Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μικρού μήκους
Αιτών: σκηνοθέτης ή παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/05 & 30/11
ΕΚΚ

Micro-budget

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/05 & 30/11
ΕΚΚ

Έτοιμη ταινία

Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: έτοιμη ταινία
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους (ισχύουν περιορισμοί)
Αιτών: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 30/06
ΕΚΚ

Πρόγραμμα προώθησης κινηματογραφικού έργου

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: προώθηση
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ ή 10 ημέρες από την παραλαβή επίσημης πρόσκλησης του Φεστιβάλ για την πρεμιέρα του κινηματογραφικού έργου
ΕΚΚ

Πρόγραμμα ενίσχυσης φεστιβάλ κινηματογράφου

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: φεστιβάλ
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών: φεστιβάλ κινηματογράφου
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: τρεις μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης