Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων  Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_ Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Σε συνέχεια της μη υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 6/12.09.2023 και 9/14.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 …

Παράταση της θητείας του Δ.Σ του ΕΚΚ

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Υφυπουργού Πολιτισμού Χρίστου Δήμα παρατείνεται η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, από την λήξη της (29.09.2023) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ως ακολούθως: Μάρκος Χολέβας (Πρόεδρος), Μαρία Καλλιμάνη (Αντιπρόεδρος), Ιφιγένεια Βλαχογιάννη (μέλος), Θεόδωρος Κουτσαύτης (μέλος), Αργύρης Παπαδημητρόπουλος (μέλος), Αδρομάχη Αθανασία Δημητρακοπούλου (μέλος), Δάφνη Χατζηπροκοπίου (μέλος). …

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα MICRO BUDGET – Α περίοδος 2023

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη χορήγηση εγκρίσεων στο Πρόγραμμα Παραγωγής MICRO-BUDGET του Χρηματοδοτικού Κανονισμού της, οι οποίες επικυρώθηκαν από το ΔΣ του ΕΚΚ στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα δύναται ανά περίοδο να εγκριθούν μέχρι τέσσερις (4) προτάσεις στην κατηγορία κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους (έως δύο σχέδια μυθοπλασίας και έως …

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143 ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α4: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8/12.09.2023 και 10/15.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από τις υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 και 1587/22.09.2023 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου …

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143 ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 11/18.09.2023 και 12/20.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1587/22.09.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., επιτυχών …

Το ΕΚΚ στη Διοίκηση της EFAD

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) κατέλαβε για πρώτη φορά θέση στο εκτελεστικό όργανο της ένωσης  Εuropean Film Agency Directors – EFAD, μέσω της εκλογής της Γενικής Διευθύντριάς του, Αθηνάς Καρτάλου, στο Διοικητικό Συμβούλιό της. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης και η εκλογή νέων μελών του εκτελεστικού της οργάνου έλαβε χώρα χθες στο Σαν Σεμπαστιάν. Το Δ.Σ απαρτίζεται από διευθυντικά στελέχη …

Προεγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Α’ περίοδος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίασή του της 22ας Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τριών (3) προτάσεων, συνολικού ύψους 270.000€. Κατά τη Α’ περίοδο του 2023 με καταληκτική ημερομηνία 30.04.2023, κατατέθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων τα δεκατέσσερα (14) ήταν επιλέξιμα για αξιολόγηση σύμφωνα με τους …

Δύο γυναίκες τα νέα πρόσωπα στο στελεχικό δυναμικό του ΕΚΚ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου καλωσορίζει τις κυρίες Ζωή Κανδύλα και Γιάννα Σαρρή στο στελεχικό δυναμικό του, σε δύο νευραλγικές διευθύνσεις του. Μετά τη δημοσίευση του διορισμού τους στο σχετικό ΦΕΚ, η πρώτη αναλαμβάνει επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής και η δεύτερη επικεφαλής της Διεύθυνσης Προώθησης Hellas Film. Η Ζωή Κανδύλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το τμήμα Επικοινωνίας, …

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143 ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 6/12.09.2023 και 9/14.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχούσα …

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»του Έργου «Sub .5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143 ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α8: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/12.09.23 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.23 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που …