21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α1: Συντονιστής/ρια  Έργου

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α8: Γραμματειακή υποστήριξη

20 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υλοποίησης του έργου: «Sub 5. ΕΚΚ: προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».

12 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

11 Ιουλίου 2023

Πέντε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας

20 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission)

15 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Προώθησης (Hellas Film)

13 Ιουνίου 2023

Το ΕΚΚ βρίσκεται στο Φεστιβάλ του Ανεσί στηρίζοντας το ελληνικό animation