επιδότηση

ΕΚΚ

Πρόγραμμα προώθησης κινηματογραφικού έργου

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: προώθηση
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ ή 10 ημέρες από την παραλαβή επίσημης πρόσκλησης του Φεστιβάλ για την πρεμιέρα του κινηματογραφικού έργου
ΕΚΚ

Πρώτη ταινία: γραφή

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: γραφή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: σεναριογράφος ή παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/07 & 31/01
ΕΚΚ

Πρώτη ταινία: development

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/07 & 31/01
ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: γραφή

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: γραφή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: σεναριογράφος ή παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/06 & 31/12
ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: development

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/06 & 31/12
ΕΚΚ

Micro-budget

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 31/05 & 30/11
ΕΚΚ

Έτοιμη ταινία

Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: έτοιμη ταινία
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους, μικρού μήκους (ισχύουν περιορισμοί)
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 30/06
ΕΚΚ

Μειοψηφική συμπαραγωγή

Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation | μεγάλου μήκους
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης: 30/04 & 31/10
ΕΚΚ

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων

Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Είδος | τύπος: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ | μεγάλου μήκους, σειρές
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: Πριν την έναρξη εργασιών ανεύρεσης χώρων