Επικαιρότητα

19 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

4 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Euro Connection XVI

14 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Ελεγκτή Οικονομικών Αποδόσεων Α (Τ.Α_Α4)

14 Αυγούστου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου (Τ.Α_Α2)

14 Αυγούστου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης (Τ.Α_Α3)

14 Αυγούστου 2023

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακή υποστήριξη (Τ.Α_Α8)

12 Αυγούστου 2023

Παράταση της Α’ περιόδου υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

10 Αυγούστου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

10 Αυγούστου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνου/ης Νομικής Υποστήριξης

2 Αυγούστου 2023

Δημοσίευση Προσκλήσεων Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)