Αίτηση

Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3905/2010, καθώς και την οικεία Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ.2608/8.11.2011, για την έκδοση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας απαιτούνται υποχρεωτικά:

Α) Φόρμα Αίτησης ΕΚΚ

Η Αίτηση είναι διαφορετική για ταινία μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων και μπορείτε να τις βρείτε όλες παρακάτω.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων «ονοματεπώνυμο» και «υπηκοότητα» της κατάστασης καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή του αιτούντος/ της αιτούσας ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ του έργου σε όλες τις σελίδες.

Β) Δικαιολογητικά για την απόδειξη τουλάχιστον δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

 • Λίστα διαλόγων του έργου σε αρχείο word, για την απόδειξη του κριτηρίου του ποσοστού της ελληνικής γλώσσας των διαλόγων του έργου.
 • Tο σύνολο των ημερήσιων ημερολογίων γυρισμάτων (όρντινο) υπογεγραμμένα από παραγωγό και σκηνοθέτη, για την απόδειξη του ποσοστού των γυρισμάτων που έχουν διεξαχθεί στην ελληνική επικράτεια.
 • Aναλυτική οικονομική έκθεση πιστοποιημένου λογιστή – Φοροτέχνη Α΄τάξης συνοδευόμενη από αναλυτική οικονομική κατάσταση των δαπανών παραγωγής του κινηματογραφικού έργου, για την απόδειξη του ποσοστού του προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής που έχει αποδεδειγμένα δαπανηθεί στην ελληνική επικράτεια, στην οποία περιέχεται ειδικότερα:

Γ) Ένα (1) DVD ή USBstick του κινηματογραφικού έργου στην οριστική του μορφή  το οποίο θα αποσταλεί ή θα παραδοθεί στα γραφεία του ΕΚΚ (Χατζοπούλου 9, Ψυχικό, 115 24 Αθήνα -Υπόψιν Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής).

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, παρακαλείσθε να αποστείλετε επιπρόσθετα και ενεργό privatelink της ταινίας.

Τα Α και Β αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο info@gfc.gr και λαμβάνουν αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, με τον οποίο μπορείτε να υποβάλλετε την ταινία στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Προώθησης και Διανομής της HellasFilm και στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τα βραβεία Ίρις.

Στην περίπτωση που η ταινία δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες μονάδες ή δεν πληροί τα 2 από τα 3 κριτήρια, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ.2608/8.11.2011 ή επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινίσεις.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, δε θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία (2103678521).

 • Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας ταινίας Μυθοπλασίας:
  Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε την αίτηση ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου Μυθοπλασίας.
 • Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας ταινίας Ντοκιμαντέρ:
  Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε την αίτηση ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου Ντοκιμαντέρ.
 • Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας ταινίας Κινουμένων σχεδίων:
  Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε την αίτηση ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου Κινουμένων Σχεδίων.