«Έχουμε το κέντρο»: το νέο σποτ του ΕΚΚ από τον Νίκο Κολιούκο

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, διατηρώντας τους δεσμούς του με τις νέες και τους νέους δημιουργούς, ανέθεσε φέτος το προωθητικό του σποτ, που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στον Νίκο Κολιούκο. Η φράση «Έχουμε το κέντρο» είναι ο τίτλος, αλλά και το μήνυμα του σποτ αυτού που αναδεικνύει το διαχρονικό αποτύπωμα του ΕΚΚ στην ελληνική κινηματογραφία …

Το ΕΚΚ στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ταξιδεύει στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) με σύνθημα τη φράση «έχουμε το κέντρο», που είναι και το μήνυμα του φετινού προωθητικού του σποτ. Σταθερό σημείο της παρουσίας του ΕΚΚ στο Φεστιβάλ είναι το περίπτερό του στην καρδιά της Αγοράς του Φεστιβάλ από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου 2023. Το περίπτερο, στην Αποθήκη Γ, …

Πρόσκληση συμμετοχής στο RotterdamLab για ανερχόμενους/ες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε συνεργασία με το IFFR Pro, απευθύνει πρόσκληση σε νέους/νέες επαγγελματίες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων να συμμετάσχουν στο Rotterdam Lab 2024 που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ. Το Rotterdam Lab, το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 70 παραγωγούς από όλο τον κόσμο, είναι ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα …

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Τ.Α_Α8

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών – Hellenic Film Commission του ΕΚΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απευθύνει διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 20 του …

Ορισμός αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην A περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 31/05/2023, 30/06/2023 και 31/07/2023) των επιμέρους προγραμμάτων. Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, …

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ — 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2023 επικύρωσε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής του για τη χρηματοδότηση οκτώ (8) ταινιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Έτοιμη Ταινία του υφιστάμενου Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών σχεδίων και έργων. Κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία 30.06.2023, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού συνολικά οκτώ …

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143 ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_ Α4: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α Σε συνέχεια της εξέτασης των ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8/12.09.2023 και 10/15.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από τις υπ’ …

Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_ Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σε συνέχεια της μη υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 11/18.09.2023 και 12/20.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1587/22.09.2023 …

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η υποβολή αιτήσεων στα νέα Προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ξεκίνησε μέσω της ανανεωμένης πλατφόρμας https://e-services.gfc.gr/. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε δημιουργούς έργων μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μικρού και μεγάλου μήκους ενώ, για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνεται Πρόγραμμα για ανάπτυξη σειρών και παραγωγή ταινιών μικρού μήκους που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Προτείνεται πριν την υποβολή …