Ημερίδα για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Το «Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου» διοργανώνει ημερίδα για το έργο του κορυφαίου Έλληνα κινηματογραφικού δημιουργού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 27/4/2024, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Αναπαράσταση (ΑΜΚΕ). Σκοπός της συνάντησης αυτής μελετητών, ερευνητών αλλά και συνεργατών του Αγγελόπουλου είναι η ανάδειξη …

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αποχαιρετά τον Γιάννη Φέρτη

Ο Γιάννης Φέρτης, ηθοποιός με ισχυρή παρουσία στο θέατρο, άφησε το αποτύπωμά του και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν μία σταθερή αξία του. Υπήρξε ζεν πρεμιέ με έναν δικό του τρόπο, ο οποίος τον απομάκρυνε από τις κορώνες του ανάλαφρου θεάματος ή τις υπερβολές του μελό. Το πηγαίο ταλέντο του ήταν η δημιουργία λιτών χαρακτήρων. Εμφανίστηκε σε ταινίες που του εξασφάλιζαν …

Ο Γιώργος Μαυροψαρίδης στo Δ.Σ του ΕΚΚ

Ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου μετά τη δημοσίευση του διορισμού του στο ΦΕΚ αντικαθιστώντας τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει στο ΕΚΚ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, στο ίδιο ΦΕΚ, δημοσίευσαν επίσης την απόφασή …

Κατάλογος αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων  Β’ Περιόδου 2023

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην B περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/11/2023, 31/12/2023 και 31/01/2024) των επιμέρους προγραμμάτων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον κατάλογο στον παρακάτω σύνδεσμο

Προεγκρίσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων στο πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ – Β’ Περίοδος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2024 επικύρωσε την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής για χρηματοδότηση κινηματογραφικών σχεδίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ και MICRO – BUDGET με το ποσό των 311.000 € για τα δύο αυτά Προγράμματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφορούν προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την Β’ περίοδο υποβολών, με …

Εγκρίσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων στο πρόγραμμα MICRO – BUDGET – Β’ Περίοδος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2024 επικύρωσε την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής για χρηματοδότηση κινηματογραφικών σχεδίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ και MICRO – BUDGET με το ποσό των 311.000 € για τα δύο αυτά Προγράμματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφορούν προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την Β’ περίοδο υποβολών, με …

Αποτιμώντας την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), κάνοντας μία πρώτη σύντομη  αποτίμηση της δράσης του «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου», ευχαριστεί καταρχάς το κοινό που προτίμησε να δει ελληνικές ταινίες, ποικίλων ειδών και διαρκειών, στις κινηματογραφικές αίθουσες την 26η Μαρτίου 2024. Ευχαριστεί, επίσης, τους αιθουσάρχες πενήντα (50) κινηματογράφων σε είκοσι οκτώ (28) πόλεις της χώρας, που φιλοξένησαν όλες αυτές τις ταινίες αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία …

Αναγγελία για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β’

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 17/19.02.2024 και 18/27.02.2024 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1603/08.03.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Β, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι  ο συμμετέχων με α.π.1856/12.02.24. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δείτε το πλήρες …

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερο προσφερόμενο διαχειριστικό κόστος) για την παροχή́ ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής των μελών της Διοίκησης, στελεχών και υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, συνολικού  προϋπολογισμού  έως 88.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. …

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα DEVELOPMENT μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, …