Νέα  | 13/02/2024

O κατάλογος των αναγνωστών/τριών και των μελών επιτροπών αξιολόγησης για προτάσεις της Α΄ περιόδου στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που υλοποιούνται μέσω ΤΑΑ

 Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών/τριών-αξιολογητών/τριών και τα μέλη των Επιτροπών των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Α’ περίοδο υποβολής στα πέντε νέα Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU, και με τίτλο πράξης «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».
Όπως ορίζεται από τους όρους υλοποίησης του Έργου και από τις αντίστοιχες Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των Προγραμμάτων CO-PRODUCTION WINDOW, DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και MICRO-BUDGET PLUS, επιλέχθηκαν αναγνώστες/τριες-αξιολογητές/τριες, που προέρχονται από την υπάρχουσα δεξαμενή αναγνωστών/τριών του ΕΚΚ και που είχαν κληθεί στο παρελθόν να αξιολογήσουν προτάσεις κατατεθειμένες στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ. Ενώ, για τις ανάγκες των αξιολογήσεων του πιλοτικού Προγράμματος ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ συγκροτήθηκε επιτροπή απαρτιζόμενη από δύο επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των οπτικοακουστικών και από ένα μέλος του οργανισμού του ΕΚΚ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΕΚΚ με τα ονόματα των αναγνωστών/τριών και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης