Νέα  | 03/04/2024

Ο Γιώργος Μαυροψαρίδης στo Δ.Σ του ΕΚΚ

Ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου μετά τη δημοσίευση του διορισμού του στο ΦΕΚ αντικαθιστώντας τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει στο ΕΚΚ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, στο ίδιο ΦΕΚ, δημοσίευσαν επίσης την απόφασή τους για παράταση της θητείας του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ του ΕΚΚ, Μάρκου Χολέβα και Μαρίας Καλλιμάνη αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αλλά και για ανανέωση της θητείας των ακόλουθων υπολοίπων μελών του Δ.Σ διορίζοντάς τα για τρία (3) χρόνια: Ιφιγένειας Βλαχογιάννη, Θεόδωρου Κουτσαύτη, Θάνιας Δημητρακοπούλου, Δάφνης Χατζηπροκοπίου.