Νέα  | 01/04/2024

Κατάλογος αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων  Β’ Περιόδου 2023

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην B περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/11/2023, 31/12/2023 και 31/01/2024) των επιμέρους προγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον κατάλογο στον παρακάτω σύνδεσμο