Νέα  | 29/02/2024

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα MICRO-BUDGET SHORT μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, ενέκρινε την ενίσχυση της παραγωγής είκοσι τριών (23) σχεδίων, με το συνολικό ποσό του 478.900 €, στο πλαίσιο των τριών αυτών προγραμμάτων. Η πλατφόρμα υποδοχής των προτάσεων για τη Β΄ Περίοδο είναι ήδη ανοιχτή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Στο Πρόγραμμα MICRO-BUDGET SHORT, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι πέντε (25) κινηματογραφικά σχέδια μικρού μήκους από τα οποία τα δεκαοκτώ (18) προκρίθηκαν στο στάδιο αξιολόγησης -δεκαεφτά (17) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από την Πρόσκληση και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, αποφασίστηκε έγκριση ενισχύσεων για τα εννέα (9) σχεδία, συνολικού ποσού 225.000 €. Τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

ΒΟΥΛΑ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό: 25.000 €

ηΈρημος (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΓΕΝΑΚΗ
Σκηνοθεσία: ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΓΕΝΑΚΗ
Παραγωγή: ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ANTON
Ποσό: 25.000 €

ΤΟ ΚΕΡΙ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΧΡΥΣΗΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Σκηνοθεσία: ΧΡΥΣΗΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Παραγωγή: ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ποσό: 25.000 €

ΞΕΝΗ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΕΡΙΝ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ, ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΕΡΙΝ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ, ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
Παραγωγή: ΕΛΕΝΗ Χ. ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ποσό: 25.000 €

DANIEL, THE DISASTER OF HOPE (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
Παραγωγή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΡΕΠΗΣ
Ποσό: 25.000 €

THE GREAT ORGAN (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΡΩΞΑΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΡΙΜΙΖΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
Σκηνοθεσία: ΡΩΞΑΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΡΙΜΙΖΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
Παραγωγή: INNERWAVE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Ποσό: 25.000 €

ΗΕΑΤ ΜΕ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΥΡΤΗ
Σκηνοθεσία: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΡΡΗ
Παραγωγή: ABCinema ΚΟΙΝΣΕΠ
Ποσό: 25.000 €

HOLY SHIT (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ
Σκηνοθεσία: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ
Παραγωγή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ – DAHOUSE
Ποσό: 25.000 €

POPLARS (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ
Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ
Παραγωγή: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
Ποσό: 25.000 €