Νέα  | 14/02/2024

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CO-PRODUCTION WINDOW μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος CO-PRODUCTION WINDOW, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Στο Πρόγραμμα αυτό, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών, με καταληκτική ημερομηνία 20.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά δέκα (10) σχέδια από τα οποία τα οκτώ (8) προκρίθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης -έξι (6) μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, ένα (1) μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ και ένα (1) μικρού μήκους μυθοπλασίας. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από την Πρόσκληση και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, αποφασίστηκε έγκριση ενισχύσεων και για τα οχτώ (8) σχέδια, συνολικού ποσού 962.000 €. Τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

OI ΑΛΛΟΙ 300 (ντοκιμαντέρ, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: DANIELLE PROSKAR
Σκηνοθεσία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Έλληνας συμπαραγωγός: ANEMON PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε.
Ποσό: 85.000,00 €

ΜΑΡΙΣΕΛ (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
|Σενάριο: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σκηνοθεσία: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 150.000,00 €

ΣΑΪΜΠΙΓΙΑ (μυθοπλασία, μικρού μήκους)
Σενάριο: CARMEN BALTZAR
Σκηνοθεσία: CARMEN BALTZAR
Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 42.000,00 €

APART FROM HER (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣ
Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣ
Έλληνας συμπαραγωγός: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό: 150.000,00 €

DUST (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: ANGELO TIJSSENS
Σκηνοθεσία: ANKE BLONDE
Έλληνας συμπαραγωγός: ΚΑΡΝΑΒΑΣ-ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Ποσό: 150.000,00 €

MAN VS FLOCK (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: TAMARA KOTEVSKA
Σκηνοθεσία: TAMARA KOTEVSKA
Έλληνας συμπαραγωγός: ASTERISK* E.E.
Ποσό: 150.000,00 €

A PRAYER FOR THE DYING (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: DARA VAN DUSEN
Σκηνοθεσία: DARA VAN DUSEN
Έλληνας συμπαραγωγός: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό: 150.000,00 €

Y (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)
Σενάριο: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIU
Σκηνοθεσία: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIU
Έλληνας συμπαραγωγός: VIEW MASTER FILMS ΜΟΝ. Α.Ε.
Ποσό: 85.000,00 €