Νέα  | 29/02/2024

Εγκρίσεις ενίσχυσης σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, υποπρόγραμμα ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, ενέκρινε την ενίσχυση της παραγωγής είκοσι τριών (23) σχεδίων, με το συνολικό ποσό του 478.900 €, στο πλαίσιο των τριών αυτών προγραμμάτων. Η πλατφόρμα υποδοχής των προτάσεων για τη Β΄ Περίοδο είναι ήδη ανοιχτή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Στο Πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) σχέδια, έντεκα (11) στο Υποπρόγραμμα Α «ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ» και δεκατρία (13) στο Υποπρόγραμμα Β «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ». Από τα έντεκα (11) σχέδια του Υποπρογράμματος Α, προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης τα επτά (7) -έξι (6) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ- ενώ από τα δεκατρία (13) του Υποπρογράμματος Β, προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης τα οκτώ (8) -τα οποία αφορούν στο σύνολό τους σχέδια μίνι σειρών μυθοπλασίας. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από την Πρόσκληση και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, αποφασίστηκε έγκριση ενισχύσεων για τα οχτώ (8) σχέδια, συνολικού ποσού 146.000 €. Τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

Β. Υποπρόγραμμα Β «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ»

BROTHERS (μίνι σειρά μυθοπλασίας)
Σενάριο: ΣΑΪΜΟΝ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
Σκηνοθεσία: ΣΑΪΜΟΝ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
Παραγωγή: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό: 15.000 €

COSTA ARMONIA (μίνι σειρά μυθοπλασίας)
Σενάριο: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Σκηνοθεσία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Παραγωγή: NEDA FILM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 15.000 €

DARK WATER (μίνι σειρά μυθοπλασίας)
Σενάριο: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ
Σκηνοθεσία: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ
Παραγωγή: ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ-ΠΕΡΕΤΖΗΣ Ο.Ε.
Ποσό: 15.000 €

LOOM (μίνι σειρά μυθοπλασίας)
Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: –
Παραγωγή: ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ποσό: 15.000 €

TRAVEL BUGS (μίνι σειρά μυθοπλασίας animation)
Σενάριο: ΞΕΝΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΗ
Σκηνοθεσία: ΞΕΝΟΣ ΦΩΚΙΩΝ
Παραγωγή: NEDA FILM MONΟΠΡΟΣΩΠΗ. I.K.E.
Ποσό: 15.000 €