Νέα  | 29/02/2024

Εγκρίσεις ενίσχυσης σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, υποπρόγραμμα ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, ενέκρινε την ενίσχυση της παραγωγής είκοσι τριών (23) σχεδίων, με το συνολικό ποσό του 478.900 €, στο πλαίσιο των τριών αυτών προγραμμάτων. Η πλατφόρμα υποδοχής των προτάσεων για τη Β΄ Περίοδο είναι ήδη ανοιχτή.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα:


Στο Πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) σχέδια, έντεκα (11) στο Υποπρόγραμμα Α «ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ» και δεκατρία (13) στο Υποπρόγραμμα Β «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ». Από τα έντεκα (11) σχέδια του Υποπρογράμματος Α, προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης τα επτά (7) -έξι (6) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ- ενώ από τα δεκατρία (13) του Υποπρογράμματος Β, προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης τα οκτώ (8) -τα οποία αφορούν στο σύνολό τους σχέδια μίνι σειρών μυθοπλασίας. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από την Πρόσκληση και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, αποφασίστηκε έγκριση ενισχύσεων για τα οχτώ (8) σχέδια, συνολικού ποσού 146.000 €. Τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

Α. Υποπρόγραμμα Α «ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ»

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΟΓΚΟΖ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ποσό: 23.000 €

η συστολη της κορης (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ
Σκηνοθεσία: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ
Παραγωγή: ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ – ΚΑΜΕΡΣΠΙΛ PROJECT SPACE
Ποσό: 23.000 €

PARADISE LOST (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Παραγωγή: GRAAL ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.
Ποσό: 25.000 €