Νέα  | 14/02/2024

Προεγκρίσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Β’ Περίοδος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2024, επικύρωσε την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής προεγκρίνοντας τη χρηματοδότηση τεσσάρων (4) κινηματογραφικών σχεδίων, με συνολικό ποσό 275.000 €, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ του κανονισμού προγραμμάτων χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων και έργων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής του ΕΚΚ.
Στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, κατά τη Β’ Περίοδο του 2023 με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2023, κατατέθηκαν συνολικά δεκαπέντε (15) σχέδια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων τα δεκατρία (13) ήταν επιλέξιμα για αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό, οι φάκελοι παραγωγής των υποβληθέντων σχεδίων εξετάστηκαν από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή Ελλήνων/ίδων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών, στο ύψος του ποσοστού συμμετοχής του/της Έλληνα/ίδος συμπαραγωγού, στη διαφαινόμενη δυναμική του σχεδίου, στο ποσοστό εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και στο διάστημα μέχρι την έναρξη της παραγωγής και αποφασίστηκε η προέγκριση χρηματοδότησης για τα παρακάτω τέσσερα (4) σχέδια:

BRAVE NEW LOVE
Σκηνοθεσία: MARIA BÄCK
Σενάριο: MARIA BÄCK
Έλληνας συμπαραγωγός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ / StudioBauhaus
Ποσό χρηματοδότησης: 40.000 €

HARVEST
Σκηνοθεσία: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Σενάριο: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – JOSLYN BARNES
Έλληνας συμπαραγωγός: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ / HAOS IKE
Ποσό χρηματοδότησης: 90.000 €

ΛΥΤΡΩΣΗ (SALVATION)
Σκηνοθεσία: EMIN ALPER
Σενάριο: EMIN ALPER
Έλληνας συμπαραγωγός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ / Horsefly Films 
Ποσό χρηματοδότησης: 80.000 €

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ (THE LOST SON)
Σκηνοθεσία: DARKO ŠTANTE
Σενάριο: DARKO ŠTANTE
Έλληνας συμπαραγωγός: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ/ GRAAL AE
Ποσό χρηματοδότησης: 65.000 €