Νέα  | 02/02/2024

Ανακοίνωση του ΕΚΚ σχετικά με την κατάθεση οριστικών φακέλων παραγωγής

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι κατά την κατάθεση οριστικών φακέλων παραγωγής σε αυτό για σχέδια που έχουν λάβει προέγκριση χρηματοδότησης, εφαρμόζεται ο κανόνας της κάλυψης του προϋπολογισμού τουλάχιστον κατά 75%, προκειμένου να είναι ενιαία η πρακτική επί του θέματος μεταξύ ΕΚΚ και ΕΡΤ.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή ισχύει για όλες τις προεγκρίσεις ασχέτως της χρονολογίας κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.