Νέα  | 23/10/2023

Ορισμός αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών/τριών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην A περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 31/05/2023, 30/06/2023 και 31/07/2023) των επιμέρους προγραμμάτων.

Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, μια ομάδα από αναγνώστες/τριες (readers), οι οποίοι/ες υπογράφουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 1. ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
 2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ
 3. ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
 4. ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 5. ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΥ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
 7. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ
 8. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ
 9. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣ
 10. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΠΑΝΑ
 11. ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΥΩΝΑ
 12. ΑΡΑΣΕΛΗ ΛΑΙΜΟΥ
 13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΚΕΛΥ) ΜΑΔΕΜΛΗ
 14. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
 15. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
 16. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
 17. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ
 18. ΣΜΑΡΩ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 19. ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
 20. ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΖΑΦΚΑΣ
 21. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ
 22. ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ
 23. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
 24. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):

1) ΣΜΑΡΩ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2) ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ
3) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος ETOIMH TAINIA είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):

1) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΠΑΝΑ
2) ΓΚΕΛΥ ΜΑΔΕΜΛΗ
3) ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Κάθε μέλος δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και το ίδιο με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.

– όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.

– όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.