Νέα  | 06/03/2023

Προεγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Β’ περίοδος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίασή του της 28ης Φεβρουαρίου 2023, λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τριών (3) προτάσεων, συνολικού ύψους 195.000 €.

Το ΕΚΚ αναμένει έκτακτη επιχορήγηση για το 2023 ώστε να μην μειωθεί το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων κατά τις περιόδους κρίσεων που ορίζονται από τον ισχύοντα χρηματοδοτικό κανονισμό του.

Τα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, υποβλήθηκαν κατά τη Β Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2022, συνολικά δώδεκα (12) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση για τα παρακάτω τρία (3):

BLUE BLOOD
Σκηνοθεσία: JURIS KURSIETIS
Σενάριο: JURIS KURSIETIS
Έλληνας συμπαραγωγός: ASTERISK* / ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ποσό χρηματοδότησης: 65.000 €

THE WELL
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Έλληνας συμπαραγωγός: TANWEERPRODUCTIONS
Ποσό χρηματοδότησης: 100.000

ΚΡΟΤΑΛΙΕΣ (RATTLESNAKES)
Σκηνοθεσία: NIKOLA LJUCA
Σενάριο: NIKOLA LJUCA, VUK BOSKOVIC, STASA BAJAC
Έλληνας συμπαραγωγός: HORSEFLY FILMS
Ποσό επιδότησης: 30.000 €