Νέα  | 23/10/2023

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ — 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2023 επικύρωσε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής του για τη χρηματοδότηση οκτώ (8) ταινιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Έτοιμη Ταινία του υφιστάμενου Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών σχεδίων και έργων.

Κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία 30.06.2023, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού συνολικά οκτώ (8) ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και δέκα (10) ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, από τις οποίες εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 310.000 € για τέσσερις (4) ταινίες μυθοπλασίας και τέσσερις (4) ντοκιμαντέρ:

ΦΟΝΙΣΣΑ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Σκηνοθεσία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΘΕΝΑ
Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS
Ποσό έγκρισης: 80.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

BRANDO WITH A GLASS EYE (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ
Παραγωγή: FICINO FILMS MON IKE
Ποσό έγκρισης: 80.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Παραγωγή: FILMIKI PRODUCTIONS SA
Ποσό έγκρισης: 60.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

TRANZIT (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΣΙΩΤΗ
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ
Παραγωγή: ΛΕΚΛΕΡΚ ΚΑΤΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚ
Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

A.T.H.E.N.S (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ART RENEGADE AMKE
Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

AVANT-DRAG! (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο: ΦΟΙΒΟΣ ΔΟΥΣΟΣ
Σκηνοθεσία: ΦΙΛ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: FRENEL O.E.
Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο: ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΕΠΕ
Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ΑΛΙΠΝΟΟΣ Α.Ε.
Ποσό έγκρισης: 10.000 € (ενίσχυση)