Νέα  | 31/10/2023

Διευκρίνιση σχετικά με τα παραδοτέα υλικά του Υπο-προγράμματος ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ του Προγράμματος ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1590/20.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει τη μεταβολή των παραδοτέων του β’ σκέλους της Πρόσκλησης με τίτλο «Πρόγραμμα ενίσχυσης ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: Υπο-πρόγραμμα «Οπτικοακουστικά» για την ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικών έργων (αυτοτελών ή σειρών) με προοπτική διεθνούς διανομής, ώστε παραδοτέο πλέον θα αποτελεί το σενάριο ενός επεισοδίου και όχι τουλάχιστον τριών επεισοδίων, όπως ίσχυε έως τώρα.