Νέα  | 15/02/2023

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την Β’ περίοδο του 2022

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στη Β’ περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/11/2022, 31/12/2022 και 31/01/2023) των επιμέρους προγραμμάτων.

Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, μια ομάδα από αναγνώστες (readers), οι οποίοι υπογράφουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΒΟΤΣΟΣ 
ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΔΗ 
ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ 
ΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΕΤΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ 
ΘΕΛΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 
ΤΖΑΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ 
ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ 
ΧΡΥΣΑ ΤΖΕΛΕΠΗ 
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 
ΤΖΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
ΘΕΛΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 
ΤΖΑΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ

Κάθε μέλος επιτροπής ή αναγνώστης δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.
  • όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.
  • όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.