Νέα  | 05/04/2023

Ανανέωση της θητείας της Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Η κυρία Αθηνά Καρτάλου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανανέωσης της θητείας της για τρία έτη.