Νέα  | 06/04/2022

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα MICRO-BUDGET — Β’ περίοδος 2021

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη χορήγηση εγκρίσεων στο Πρόγραμμα Παραγωγής MICRO-BUDGET του Χρηματοδοτικού Κανονισμού της. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα δύναται ανά περίοδο να εγκριθούν μέχρι δύο (2) προτάσεις στην κατηγορία κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και στην κατηγορία ντοκιμαντέρ και μέχρι πέντε (5) προτάσεις στην κατηγορία κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος MICRO-BUDGET, κατά τη Β’ περίοδο υποβολών του 2021 με καταληκτική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου, υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα (14) επιλέξιμα προς αξιολόγηση κινηματογραφικά σχέδια: τρία (3) μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, έξι (6) μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, πέντε (5) μικρού μήκους. Η διαδικασία αξιολόγησής τους κατέληξε ομόφωνα ως ακολούθως:

  • Εγκρίνεται η χορήγηση χρηματοδότησης σε τρία (3) σχέδια κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους -δύο (2) ντοκιμαντέρ, ένα (1) μυθοπλασίας. 
  • Στην κατηγορία μικρού μήκους, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, τα υποβληθέντα σχέδια δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τον Κανονισμό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα κινηματογραφικά σχέδια που χρηματοδοτούνται:

PRISON BLUES (ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους) 
Σενάριο: ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 
Σκηνοθεσία: ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 
Παραγωγή: ANGULA DCV 
Ποσό χρηματοδότησης: 20.000 € 

ΜΕΓΕΘΥΝΤΗΡΑΣ (ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους) 
Σενάριο: ΘΕΚΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ 
Σκηνοθεσία: ΘΕΚΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ 
Παραγωγή: ΑΛΑΣΚΑ ΦΙΛΜΣ ΙΚΕ 
Ποσό χρηματοδότησης: 20.000 € 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ (μυθοπλασία μεγάλου μήκους) 
Σενάριο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΓΚΡΑΣ
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΓΚΡΑΣ 
Παραγωγή: TWOSTROKE FILMS
Ποσό χρηματοδότησης: 40.000 €