Νέα  | 31/01/2022

Προεγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ — Α’ περίοδος 2021

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ – Παραγωγή τη χρηματοδότηση επτά (7) προτάσεων, από τις οποίες οι τέσσερις (4) αφορούν σχέδια μυθοπλασίας και οι τρεις (3) σχέδια ντοκιμαντέρ, συνολικού ύψους 730.000 €. Στο Πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΟ – Παραγωγή, αποφάσισε επίσης την προέγκριση δεκατριών (13) προτάσεων, από τις οποίες οι εννέα (9) αφορούν σχέδια μυθοπλασίας και οι τέσσερις (4) σχέδια ντοκιμαντέρ, συνολικού ύψους 1.810.000 €. Συνολικά, δύο από τις προτάσεις αφορούν σε σχέδια animation και τρεις από τις προτάσεις έχουν θεματική για παιδικό ή εφηβικό κοινό.

Από τη διαδικασία, έχει διαφανεί για άλλη μια φορά η ανάγκη αύξησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΚΚ προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κινηματογραφίας. Το συνολικό ποσό των προεγκρίσεων ανέρχεται στο ύψος των 2.540.000€ και είναι υψηλότερο από το ποσό των προεγκρίσεων που στο παρελθόν προβλέπονταν σε ετήσια βάση.

Με βάση όλα τα παραπάνω οι προεγκρίσεις επικυρώθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ και βασίστηκαν στην προσπάθεια να υπάρξει μια ισόρροπη σχέση μεταξύ του ύψους των προεγκρίσεων και του αριθμού των σχεδίων που αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες.

Στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ–Παραγωγή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, κατά την Α Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.07.2021, υποβλήθηκαν δεκαοκτώ (18) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 730.000 € για τα παρακάτω επτά (7):

LIFE IN A BEAT (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΜΠΑΣΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
Σκηνοθεσία: ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΜΠΑΣΤΑ
Παραγωγή: SOUL PRODUCTIONS
Ποσό προέγκρισης: 100.000 €

ΑΒΑΝΟΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
Σκηνοθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Παραγωγή: 2D2R
Ποσό προέγκρισης: 150.000 €

ΑΟΡΑΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΓΑΡΜΠΗ
Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΓΑΡΜΠΗ
Παραγωγή: AKRAN
Ποσό προέγκρισης: 50.000 €

ΚΡΕΑΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
Παραγωγή: ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
Ποσό προέγκρισης: 150.000 €

ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΗΤ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΥΡΑΝΗ-ΜΑΟΥΝΗ
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
Παραγωγή: FEELGOOD ENTERTAINMENT Α.Ε.
Ποσό προέγκρισης: 200.000 €

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
Σκηνοθεσία: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
Παραγωγή: LONG RUN PRODUCTIONS
Ποσό προέγκρισης: 50.000 €

ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Σκηνοθεσία: ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Παραγωγή: PORTOLANOS FILMS
Ποσό προέγκρισης: 30.000 €