Νέα  | 23/11/2022

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΓΡΑΦΗ — Α’ περίοδος 2022

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) λαμβάνοντας υπόψιν τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό του, σύμφωνα με τον οποίο κάθε φορά οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις εξαρτώνται από τις οικονομικές δυνατότητές του και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, στα Προγράμματα ΒΑΣΙΚΟ και ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ και εγκρίνει τη χρηματοδότηση τριάντα τριών (33) κινηματογραφικών σχεδίων, με συνολικό ποσό 2.001.000 €.

Οφείλει δε να επισημάνει ότι η αποδοχή της ελληνικής ταινίας και η ενίσχυση της θέσης των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών στον ευρωπαϊκό χώρο, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΚ, έχουν αυξήσει σημαντικά τη ροή των προτάσεων που υποβάλλονται. Δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών πόρων του, δυστυχώς, το ΕΚΚ αδυνατεί να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στη δυναμική αυτή.

Στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΓΡΑΦΗ, κατά την Α Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.07.2022, υποβλήθηκαν τριάντα τέσσερα (34) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 44.000 € για τα παρακάτω εννέα (9):

DŬSHTERYA MI (Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ) (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΣΜΑΡΩ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΣΜΑΡΩ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΑΤΟΠΙΑ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ, ΦΙΛΗΔΟΝΩΝ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΟΥΧΟΥΛΗ
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΟΥΧΟΥΛΗ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΙΣΟΔΙΑΦΟΡΟΙ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Παραγωγή: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΣΗΜΕΙΟ ΤV PRODUCTIONS
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΠΥΡΑΜΙΔΑ 67 (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ 
Σκηνοθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ
Παραγωγή: 2D2R 
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΡΑΠ ΝΤΙΒΕΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΛΒΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ
Σκηνοθεσία: ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΛΒΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ
Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΜΚΕ
Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΛΑΖΙΚΑ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. (PHENO)
Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΣΤΕΡΦΑ ΓΗ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ. (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 7.000 €