Νέα  | 29/07/2022

Προεγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Α’ περίοδος 2022

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τριών (3) προτάσεων, συνολικού ύψους 200.000 €.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, υποβλήθηκαν κατά την Α Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 30.04.2022, συνολικά επτά (7) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση για τα παρακάτω τρία (3):

HANDLING THE UNDEAD
Σκηνοθεσία: ΤΗΕΑ HVISTENDAHLS
Σενάριο: JOHN AJVIDE LINDQVIST
Έλληνας συμπαραγωγός: FILMIKI PRODUCTIONS
Ποσό χρηματοδότησης: 80.000 €

INK WASH
Σκηνοθεσία: SARRA TSORAKIDIS
Σενάριο: SARRA TSORAKIDIS, ILINCA HĂRNUȚ
Έλληνας συμπαραγωγός: BAD CROWD
Ποσό χρηματοδότησης: 50.000 €

ΙΡΙΣ 
Σκηνοθεσία: ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Σενάριο: ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Έλληνας συμπαραγωγός: GRAAL AE
Ποσό χρηματοδότησης: 70.000 €

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για το Πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την B’ περίοδο του έτους 2022 είναι η 31η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν την β’ καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου EURIMAGES, που έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου 2023.