Νέα  | 29/07/2022

Λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπών αξιολόγησης για την Α περίοδο του 2022

H Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την Α περίοδο του 2022, με καταληκτικές ημερομηνίες 31/05, 30/6 και 31/07.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην Α περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 31/05, 30/6 και 31/07) των επιμέρους προγραμμάτων.

Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, μια ομάδα από αναγνώστες (readers), οι οποίοι υπογράφουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών διάρκειας μέχρι 30/11/22, στην οποία θα περιγράφονται τα ασυμβίβαστα και οι αναλυτικοί όροι. 

Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

1. ΝΙΚΟΣ LABOT
2. ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ
4. ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
5. ΒΙΚΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
6. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ
7. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
8. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
9. ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
10. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ
11. ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
12. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΠΑΝΑ
13. ΖΑΚΛΙΝ ΛΕΝΤΖΟΥ
14. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
15. ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΕΜΕΝΙΔΗΣ
16. ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΟΓΡΗΣ
17. ΜΙΝΩΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 
18. ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
19. ΦΩΚΙΩΝ ΞΕΝΟΣ
20. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ
21. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ
22. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23. ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
24. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΟΓΛΟΥ
25. ΝΑΤΑΣΑ ΣΕΓΚΟΥ
26. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
27. ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ
ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΟΓΡΗΣ
ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):

ΒΙΚΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΕΜΕΝΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 

Κάθε μέλος επιτροπής ή αναγνώστης δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.
  • όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.
  • όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.