Νέα  | 16/01/2022

Ανακοίνωση του ΕΚΚ σχετικά με την κύρωση της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση από τη Βουλή της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Μέσω της απόφασης αυτής του Κοινοβουλίου, για την οποία εργάστηκε αποτελεσματικά η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε μια εκκρεμής διαδικασία που θα επιτρέψει στο ΕΚΚ να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής κινηματογραφίας να ενδυναμώσει τους δεσμούς της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν την αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2017, η κύρωσή της όμως εκκρεμούσε μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2022.

Η κύρωση αυτή της αναθεωρημένης Σύμβασης Συμπαραγωγών διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής κινηματογραφίας και ενθαρρύνει την εξωστρέφειά της σε καιρούς ραγδαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο οπτικοακουστικό τοπίο, αλλά και μεγάλων προκλήσεων για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου. Διευκολύνει τις διεθνείς συμπαραγωγές τους ενισχύοντας τον ρόλο τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό κινηματογραφικό γίγνεσθαι.

Η σημαντική αλλαγή που φέρνει η αναθεωρημένη Σύμβαση, ειδικά για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, είναι η μείωση του ελαχίστου ποσοστού για τη συμμετοχή τους σε συμπαραγωγές (για τριμερείς συμπράξεις από 10% σε 5% και για διμερείς και από 20% σε 10%). Παράλληλα, αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό (για τριμερείς συμπράξεις από 70% σε 80% και για διμερείς από 80% σε 90%). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας παραγωγός, που έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ΕΚΚ ή της ΕΡΤ, αιτείται από καλύτερη θέση (λόγω μικρότερου ποσοστού) την είσοδό του σε μια διεθνή συμπαραγωγή (μεγαλύτερου προϋπολογισμού). Ενδεικτικά, για τη μειοψηφική συμμετοχή σε μια διεθνή συμπαραγωγή προϋπολογισμού ύψους 1.000.000 € απαιτούνταν με βάση την προηγούμενη Σύμβαση 100.000 €, τώρα με βάση την αναθεωρημένη απαιτούνται 50.000 €. «Οι αναλογίες συμμετοχής σε συμπαραγωγές διαφοροποιούνται προς το ευνοϊκότερο σε σχέση με τη σύμβαση του 1992», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Βουλή. 

Ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εκκρεμούς αυτής διαδικασίας θεωρώντας ότι: «Η αναθεωρημένη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές παρέχει πολλά οφέλη: Ενισχύονται οι δυνατότητες της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας και δυναμώνει η φωνή της ελληνικής κινηματογραφίας διεθνώς, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι συνθήκες για περισσότερες παραγωγές και κατά συνέπεια περισσότερες θέσεις εργασίας».

Το πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής του ΕΚΚ

Το ΕΚΚ προσέβλεπε στην κύρωση από τη Βουλή της αναθεωρημένης Σύμβασης για τις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές. Στον Νέο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών σε ξένες ταινίες. Το πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό στόχο του ΕΚΚ για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής κινηματογραφίας και την ισότιμη ένταξη του ελληνικού καλλιτεχνικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία, που διακρίνεται για τα υψηλά στάνταρ των κινηματογραφικών παραγωγών της. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, που μπορούν να παράσχουν οι μεγάλες ξένες παραγωγές, δημιουργεί προστιθέμενη κινηματογραφική αξία στην Ελλάδα.