Νέα  | 23/11/2022

Εγκρίσεις σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΟ: ΓΡΑΦΗ — Α’ περίοδος 2022

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) λαμβάνοντας υπόψιν τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό του, σύμφωνα με τον οποίο κάθε φορά οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις εξαρτώνται από τις οικονομικές δυνατότητές του και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, στα Προγράμματα ΒΑΣΙΚΟ και ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ και εγκρίνει τη χρηματοδότηση τριάντα τριών (33) κινηματογραφικών σχεδίων, με συνολικό ποσό 2.001.000 €.

Οφείλει δε να επισημάνει ότι η αποδοχή της ελληνικής ταινίας και η ενίσχυση της θέσης των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών στον ευρωπαϊκό χώρο, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΚ, έχουν αυξήσει σημαντικά τη ροή των προτάσεων που υποβάλλονται. Δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών πόρων του, δυστυχώς, το ΕΚΚ αδυνατεί να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στη δυναμική αυτή. 

Στο Πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΟ – ΓΡΑΦΗ, κατά την Α Περίοδο υποβολών με καταληκτική ημερομηνία 30.6.2022, υποβλήθηκαν είκοσι (20) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 42.000 € για τα παρακάτω οκτώ (8):

LIBERTY! (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΑΓΡΥΠΝΟΙ (μυθοπλασία)\
Σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ
Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΟΥΛΗ (ντοκιμαντέρ) 
Σενάριο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
Παραγωγή: EMPTY SQUARE Α.Μ.Κ.Ε.
Ποσό έγκρισης: 4.000 €

ΓΚΡΙΖΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ (μυθοπλασία) 
Σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 7.000 €

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΪΤΗ (μυθοπλασία) 
Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ
Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 7.000 €

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (μυθοπλασία) 
Σενάριο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
Σκηνοθεσία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΘΕΟΙ (ντοκιμαντέρ) 
Σενάριο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ποσό έγκρισης: 4.000 €

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ (μυθοπλασία) 
Σενάριο: ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σκηνοθεσία: ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Παραγωγή: –
Ποσό έγκρισης: 5.000 €