Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Euro Connection XVI

Το Ευρωπαϊκό φόρουμ συμπαραγωγής ταινιών μικρού μήκους Euro Connection, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αγοράς του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-Ferrand (6-7 Φεβρουαρίου 2024), απευθύνει κάλεσμα σε παραγωγούς ταινιών μικρού μήκους.

Φέτος θα επιλεχθούν 12 σχέδια ταινιών μικρού μήκους (μυθοπλασία, animation, δημιουργικό ντοκιμαντέρ, σχέδιο VR) από όλη την Ευρώπη για να συμμετάσχουν σε  μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν pitching training workshops, pitching sessions, συναντήσεις με επαγγελματίες και δικτύωση.

Επιλέξιμα είναι σχέδια διάρκειας έως 30 λεπτά που προορίζονται για ευρωπαϊκή συμπαραγωγή, των οποίων τα γυρίσματα δεν θα πραγματοποιηθούν πριν τον Ιούνιο του 2024. Βασική προϋπόθεση είναι τα υποψήφια σχέδια να έχουν εξασφαλίσει από τη χώρα προέλευσής τους μερική χρηματοδότηση- ανεξαρτήτως ποσού-  από κρατικούς ή τοπικούς φορείς και οργανισμούς, δημόσια ή ιδιωτική τηλεόραση, βραβεία, διαγωνισμούς κ.λπ. Δεν είναι επιλέξιμα σχέδια που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, υπηρεσίες ή συμμετοχές σε είδος αποκλειστικά από εταιρείες παραγωγής ή ιδιωτικά κεφάλαια μόνο.

 Υποβολή αιτήσεων (με την ένδειξη EURO CONNECTION και τον τίτλο του σχεδίου) γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023 στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στο e-mail: production@gfc.gr  με κοινοποίηση στο info@gfc.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στο ακόλουθο συνημμένο αρχείο.