Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών – Hellenic Film Commission του ΕΚΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απευθύνει διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 20 του ν. 3905/2010.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι τις 13 Nοεμβρίου 2023 και ώρα 14.00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο η προκήρυξη της θέσης αυτής: