Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης (Τ.Α_Α3)

για το Υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επαναπροκηρύσσει τη Θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης, για το Υποέργο (6) “Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας”. Έργο «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143.

O/Η Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης έχει ως κύρια αντικείμενα εργασίας:

  • Τη νομική οργάνωση του έργου, όπως νομικός έλεγχος σχεδίων προσκλήσεων για την πρόσληψη συνεργατών/ αναδόχων, σύνταξη συμβάσεων με τους συνεργάτες, νομικές κατευθύνσεις, έλεγχος σχεδίων συμβάσεων με αναδόχους.
  • Την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου από νομική άποψη, και ιδίως η σύναψη των συμβάσεων με τους παραγωγούς των ταινιών.