Περιορισμοί υποβολής

Σχέδιο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του σ’ ένα από τα προγράμματα ή στάδια προγράμματος του ΕΚΚ (ΓΡΑΦΗ, DEVELOPMENT, ΠΑΡΑΓΩΓΗ) μπορεί, αφού βελτιωθεί, να υποβληθεί ξανά για αξιολόγηση, στο ίδιο στάδιο με νέα αίτηση, για μία (1) μόνο φορά.

Έργο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του στο πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά για αξιολόγηση.

Κάθε παραγωγός επιτρέπεται να έχει σε προέγκριση κατ’ ανώτατο πέντε (5) σχέδια μεγάλου μήκους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.

Κάθε παραγωγός δικαιούται να καταθέσει τόσες αιτήσεις, όσες απομένουν για να καλύψει τον αριθμό των σχεδίων που επιτρέπονται ανά παραγωγό.

Κάθε σκηνοθέτης/τιδα επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι δύο (2) σχέδια σε στάδιο παραγωγής (όλων των προγραμμάτων), εκ των οποίων μέχρι ένα (1) να είναι σε σύμβαση. Επιπλέον επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι ένα σχέδιο σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT. Διευκρινίζεται ότι τα προγράμματα Παραγωγής είναι τα εξής: ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, MICRO-BUDGET, ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Κάθε σκηνοθέτης/ιδα ανεξάρτητα από το αν καταθέτει αίτηση με ίδιο ή διαφορετικό παραγωγό ή αναλαμβάνει ο ίδιος/η ίδια την παραγωγή του έργου, δικαιούται να καταθέσει τόσες αιτήσεις, όσες απομένουν για να καλύψει τον αριθμό των σχεδίων που επιτρέπονται ανά σκηνοθέτη/ιδα (2 Παραγωγή +1 Γραφή ή Development).

Κάθε σεναριογράφος που δεν εμπίπτει στους παραπάνω περιορισμούς επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε όσα σχέδια επιθυμεί.

Κάθε σχέδιο μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ανά περίοδο.

Μη αυτοτελή σχέδια ή σχέδια που αφορούν επεισόδια σειράς δεν γίνονται δεκτά.